สินค้า

 

เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 3 ลูกหิน 18x18x18 นิ้ว Turbo Charge

 

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 3,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 3.29 x 6.77 x 3.14 เมตร

• ขนาดลูกหิน 18 x 9.75 นิ้ว 2 ลูก และ 18 x 12 นิ้ว 1 ลูก

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 2 x 2 x 18 นิ้ว 6 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 1 ตู้ 4 ช่อง

• ตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• เสากะพล้อเหล็ก 3 ต้น


• พัดลมเป่าและดูดรำ Turbo Charge 4 ลูก

• ไซโคลนรำ 3 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า 1 ลูก หรือเครื่องยนต์ที่มีกำลัง 14 แรงม้าขึ้นไป

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

• คุณภาพข้าวสารเทียบเท่าได้กับเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่

 


Copyright ©2005 www.ktkubon.com