ภาพออกบู๊ธ กาชาด 2551

 

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี

นายชวน ศิรินันทพรและภรรยา

ให้เกียรติเยี่ยมชมบู๊ธ

วันที่ 26 ธันวาคม 2551

 

 


Copyright ©2005 www.ktkubon.com