นิทรรศการข้าวหอม

 

นิทรรศการข้าวหอม ณ จังหวัดอำนาจเจริญ

เราได้รับเชิญจากสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญให้เข้าร่วมงาน

ในการนำสินค้าไปแสดงให้กับชาวเกษตรกรและหน่วยงานราชการต่างๆ ของจังหวัดอำนาจเจริญ

ในงาน นิทรรศการข้าวหอมอำนาจเจริญ ระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2551

ซึ่งในงานมีการจัดแสดง "กองข้าวที่ใหญ่ที่สุดในโลก" ด้วย

ทาง หจก.อุบลกรุงไทยกลการ ขอขอบพระคุณทาง อุหสาหกรรมจังหวัดอำนาจเจริญ มา ณ ที่นี้ด้วย

ที่ให้เกียรติพวกเราไปร่วมแสดงสินค้าในนิทรรศการครั้งนี้

 

 

 

 

 

 

 

 

ลูกค้าของเรา ก็ได้นำผลิตภัณฑ์ข้าวสารอินทรีย์ ข้าวสารปลอดสารพิษ ไปแสดงในงาน

 

เครื่องสีข้าวกล้อง ตามวิถีของชาวบ้าน

 

ผู้สนับสนุนให้มีการจัดงานนี้ขึ้นมา


Copyright ©2005 www.ktkubon.com