เกี่ยวกับเรา

 

 

 

 

 

หจก.อุบลกรุงไทยกลการ

ผู้ผลิตและจำหน่าย "เครื่องสีข้าวตราเสือ"


ความเป็นมาของ "เครื่องสีข้าวตราเสือ"

เมื่อปี พ.ศ. 2516 คุณสราวุฒิ ภูธรโยธิน (ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลกรุงไทยกลการ) ได้เริ่มประดิษฐ์เครื่องสีข้าวขนาดเล็กออกจำหน่าย ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่า เครื่องสีข้าวที่มีขายใน ท้องตลาดและได้รับความนิยมสูงมาก จนมียอดสั่งซื้อ เข้ามามากมายทำให้หันมาทำธุรกิจ ผลิตเครื่องสีข้าว จำหน่ายอย่างจริงจัง

ด้วยความเป็นนักประดิษฐ์คิดค้นที่ไม่หยุดนิ่ง จึงได้ พัฒนาระบบการสีข้าวให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นและ ผลิตเครื่องจักรกลใหม่ๆ มาช่วยเกษตรกรไทย อย่าง ต่อเนื่องได้นำคอมพิวเตอร์ มาช่วยในการออกแบบ ด้วยโปรแกรมAutoCAD 2007 ที่เป็น โปรแกรม มาตรฐานเพื่อให้เห็นรูปเครื่องสีข้าวที่เสมือนจริง และเห็นในรูปแบบ3มิติ(3D)

นโยบายการผลิต คือ เรามุ่งเน้นผลิตสินค้าที่มีคุณภาพสูงสุด เพื่อลูกค้าที่ต้องการความเป็นเลิศ

โรงงานกรุงไทยกลการ ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2518 ต่อมาได้จดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคมพ.ศ. 2534 ด้วยทุนจดทะเบียน 2 ล้านบาท ชื่อว่า ห้างหุ้นส่วนจำกัดอุบลกรุงไทยกลการ

ปี พ.ศ. 2533 ได้มีการพัฒนาระบบการสีข้าวที่ได้รับชื่อเสียงเป็นอย่างมาก เพราะได้เปอร์เซ็นต์ ข้าวสูงขึ้นถึง 66%, ได้รำมากขึ้นถึง 10%

ในปัจจุบัน ปี พ.ศ. 2550 เราได้พัฒนาเครื่องสีข้าวระบบใหม่ ระบบเทอร์โบชาร์จ (Turbo Charge) และเราได้ทำลายสถิติเดิมคือ เปอร์เซ็นต์ข้าวสูงขึ้นเป็น 67% ได้รำมากขึ้นเป็น 20% ของปริมาณข้าวเปลือก ปัญหาข้าวบูดและข้าวไม่สะอาดหมดไป และเราได้จดสิทธิบัตร การ ประดิษฐ์ระบบการทำงานนี้ไวเรียบร้อยแล้ว

 

เครื่องสีข้าวตราเสือได้รับรางวัลคุณภาพสูงสุดระดับประเทศ 3 รางวัลดังนี้

1. รางวัลสินค้าไทยคุณภาพยอดเยี่ยม จากกระทรวงอุตสาหกรรม ปี 2533
2. รางวัลผลิตภัณฑ์มาตรฐานระดับชาติ ปี 2534
3. รางวัลผู้ออกแบบและผลิตเครื่องสีข้าวได้มาตรฐานสากล ปี 2538

 

 

 

 

 

 

 Copyright ©2005 www.ktkubon.com