จุดเด่นสินค้า


จุดเด่นของเครื่องสีข้าวตราเสือ

ความเป็นมาของเครื่องสีข้าวตราเสือระบบ Turbo Charge

บริษัทได้จัดงบประมาณด้านการค้นคว้าและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องสีข้าวจากประสบการณ์ในการผลิตกว่า 36 ปีอย่างต่อเนื่องทำให้เครื่องสีข้าวตราเสือมีประสิทธิภาพและจุดเด่นที่เหนือกว่าเครื่องสีข้าวทั่วๆไป จากองค์ประกอบต่างๆ ดังต่อไปนี้

1. เปอร์เซ็นต์ข้าว
การผลิตเครื่องสีข้าว ให้ได้ข้าวสารเปอร์เซ็นต์สูงต้องมีอุปกรณ์เสริม (Option) ซึ่งเราได้สร้างอุปกรณ์เสริมส่วนนี้ เรียกว่า " เทอร์โบชาร์จ (Turbo Charge หรือ ระบบดูดอัดอากาศ)" ซึ่งมีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการระบายความร้อนและรำข้าวออกจากหัวสีข้าวได้อย่างรวดเร็ว

อุปกรณ์ที่เราเรียกว่า เทอร์โบชาร์จ (Turbo Charge) คือ พัดลมหอยโข่ง 2 เครื่องที่ทำงานพร้อมๆกันคือเครื่องหนึ่งดูดเอารำออกจากหัวสีข้าวส่งไปยังไซโคลน(ลมหมุน) ขณะที่อีกเครื่องหนึ่งเป่าลมเข้าไปในหัวสีข้าวเพื่อแทนที่อากาศที่ถูกดูดออกไป ช่วยเพิ่มปริมาณหรือความเร็วของลมให้พัดผ่านหัวสีข้าวได้ตามต้องการ ช่วยลดความร้อน และเป่ารำออกจากหัวสีข้าวได้อย่างรวดเร็ว ไม่ให้รำข้าวไปขัดขวางการทำงานหินขัดข้าวที่เป็นสาเหตุให้การสีข้าวมีกากมาก และข้าวจะแตกหักมาก เพราะต้องบีบยางขัดข้าวแรงขึ้นหรือต้องใช้ยางขัดข้าวมากขึ้น ต้องใช้ยางขัด 4-6 เส้น แทนที่จะใช้ยางขัดข้าวเพียง 2 เส้นก็พอ เทอร์โบชาร์จยังช่วยระบายความร้อนของยางขัดข้าว ถ้าเกิดความร้อนสูงจะทำให้ยางยุ่ยเสื่อมสภาพ ทำให้ต้องใช้แรงบีบอัดยางมากขึ้น ทำให้สิ้นเปลืองยางขัดข้าว, สิ้นเปลืองพลังงาน, สีข้าวได้ช้า, ข้าวหักมาก ทำให้ข้าวเกิดความร้อนสูง


2. ความสะอาดของข้าว

ระบบการถ่ายเทอากาศออกจากหัวสีอย่างรวดเร็ว จะทำให้การระบายรำข้าวได้เร็ว ทำให้ข้าวมีความขาวและสะอาด สังเกตได้จากน้ำซาวข้าวซึ่งจะไม่ขุ่นมัวเหมือนข้าวจากเครื่องสีข้าวธรรมดาทั่วไป

3. อุณหภูมิของข้าว

ระบบเทอร์โบชาร์จช่วยให้ลดความร้อนของการขัดสี ไม่ทำให้ข้าวเกิดความร้อนจัด ทำให้ความชื้นของข้าวไม่ลดลงไปมาก ทำให้ข้าวยังคงความหอมหวานและมีน้ำหนักดี

4. ปริมาณรำ

การสีข้าวเพื่อให้ได้ปริมาณรำมากมักจะทำให้ข้าวหักมาก แต่ระบบเทอร์โบชาร์จของเครื่องสีข้าวตราเสือสามารถสีข้าวได้มากพร้อมกับมีปริมาณรำมากเป็นพิเศษ เพราะสามารถบดแกลบบางส่วนให้เป็นรำไปในตัว ข้าวเปลือก 1 กระสอบปุ๋ย จะได้รำเฉลี่ยมากขึ้น 6-7

5. ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน

เครื่องสีข้าวทั่วไปใช้ไฟ 1 ยูนิตต่อข้าว 1 กระสอบปุ๋ย ขณะที่เครื่องสีข้าวตราเสือสีข้าวได้ถึง 2 กระสอบปุ๋ย

6. ความทนทาน

เครื่องสีข้าวตราเสือผลิตโดยช่างที่มีประสบการณ์สูง ใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน จึงมีประสิทธิภาพและความทนทานสูงกว่าเครื่องสีข้าวทั่วไป

7. ความกะทัดรัด
เครื่องสีข้าวตราเสือออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ระบบอัตโนมัติสามมิติ Auto Cad 3D สามารถจัดวางอุปกรณ์ให้เข้ารูป ได้อย่างง่ายดาย จึงมีขนาดเล็กกะทัดรัดกว่าเครื่องสีข้าวทั่วๆ ไป

 

Copyright ©2005 www.ktkubon.com