6

 
สินค้า

   
เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่นจิ๋ว
   

คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 500 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 80 x 165 x 130 เซนติเมตร

• ขนาดลูกหิน 12 x 4 นิ้ว 1 ลูก

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 12 x 4 นิ้ว 1 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 1 ตู้ 2 ช่อง

• พัดลมดูดรำ Turbo Charge 1 ชุด

• ไซโคลนรำ 1 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 1.5 แรงม้า 1 ลูก

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

• ระบบแยกรำแบบโรงสีใหญ่ ช่วยให้ข้าวขาวสะอาด

• ได้เปอร์เซ็นต์หรือคุณภาพข้าวสูง

• ได้รำมาก ข้าวสาร 1 ถังจะได้รำ 1 ถัง

• ใช้ตรวจสอบคุณภาพข้าวเปลือกได้ดีมาก

• เล็กกระทัดรัด เหมาะสำหรับใช้เป็นเครื่องสีข้าวส่วนตัวประจำบ้าน

สีเพียงครั้งเดียวเป็นข้าวสาร โดยไม่ต้องสีถึง 2 ครั้ง


 
เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 1 ลูกหิน 18 นิ้ว Turbo (รุ่นประหยัด)
   


คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 750 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 1.68 x 1.59 x 1.59 เมตร

• ขนาดลูกหิน 18 x 8 นิ้ว 1 ลูก

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 1.5 x 3 x 18 นิ้ว 2 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 1 ตู้ 2 ช่อง

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• พัดลมดูดรำ Turbo Charge 1 ชุด

• ไซโคลนรำ 1 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 3 แรงม้า 1 ลูก

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

สีเพียงครั้งเดียวเป็นข้าวสาร โดยไม่ต้องสีถึง 2 ครั้ง


 
เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 1 ลูกหิน 18 นิ้ว Turbo Charge
   


คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

 

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 1,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 1.72 x 3.15 x 2.08 เมตร

• ขนาดลูกหิน 18 x 8 นิ้ว 1 ลูก ( สีครั้งเดียว )

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 1.5 x 3 x 18 นิ้ว 2 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 1 ตู้ 2 ช่อง

• ตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• เสากะพล้อเหล็ก 1 ต้น

• ใช้พื้นที่ในการติดตั้ง 4 x 5 เมตร สูง 3 เมตร

• พัดลมเป่าและดูดรำ Turbo Charge 1 ลูก

• ไซโคลนรำ 1 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 5 แรงม้า 1 ลูก หรือเครื่องยนต์ที่มีกำลัง 7 แรงม้าขึ้นไป

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

• คุณภาพข้าวสารเทียบเท่าได้กับเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่


 
เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 1 ลูกหิน 24 นิ้ว Turbo Charge
   


คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 1,500 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 1.88 x 2.73 x 2.21 เมตร

• ขนาดลูกหิน 24 x 9.75 นิ้ว 1 ลูก

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 2 x 2 x 24 นิ้ว 2 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 1 ตู้ 2 ช่อง

• ตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• เสากะพล้อเหล็ก 1 ต้น

• พัดลมเป่าและดูดรำ Turbo Charge 1 ลูก

• ไซโคลนรำ 1 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 7.5 แรงม้า 1 ลูก หรือเครื่องยนต์ 10 แรงม้าขึ้นไป

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

• คุณภาพข้าวสารเทียบเท่าได้กับเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่


   
เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 2 ลูกหิน 18x18 นิ้ว Turbo Charge
   

คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 2,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 2.94 x 5.85 x 2.85 เมตร

• ขนาดลูกหิน 18 x 9.75 นิ้ว 2 ลูก

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 2 x 2 x 18 นิ้ว 4 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 1 ตู้ 3 ช่อง

• ตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• เสากะพล้้อเหล็กขนาด 5 นิ้ว สูง 275 ซ.ม. 2 ต้น

• พัดลมเป่าและดูดรำ Turbo Charge 3 ลูก

• ไซโคลนรำ 2 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 7.5 แรงม้า 1 ลูก หรือเครื่องยนต์ 10.5 แรงม้าขึ้นไป

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

• คุณภาพข้าวสารเทียบเท่าได้กับเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่


   
เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 2 ลูกหิน 24x18 นิ้ว TurboCharge
   


คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 2,500 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 2.94 x 5.85 x 3.07 เมตร

• ขนาดลูกหิน 24 x 12 นิ้ว 1 ลูก และ 18 x 9.75 นิ้ว 1 ลูก

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 2 x 2x18 นิ้ว 2 เส้น และ 2 x 2 x 24 นิ้ว 2 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 1 ตู้ 3 ช่อง

• ตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• เสากะพล้้อเหล็กขนาด 5 นิ้ว สูง 284 ซ.ม. 2 ต้น

• พัดลมเป่าและดูดรำ Turbo Charge 3 ลูก

• ไซโคลนรำ 2 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า 1 ลูก หรือเครื่องยนต์ 14 แรงม้าขึ้นไป

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

• คุณภาพข้าวสารเทียบเท่าได้กับเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่


   
เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 3 ลูกหิน 18x18x18 นิ้ว TurboCharge
   


คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 3,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 3.29 x 6.77 x 3.14 เมตร

• ขนาดลูกหิน 18 x 9.75 นิ้ว 2 ลูก และ 18 x 12 นิ้ว 1 ลูก

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 2 x 2 x 18 นิ้ว 6 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 1 ตู้ 4 ช่อง

• ตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• เสากะพล้อเหล็ก 3 ต้น


• พัดลมเป่าและดูดรำ Turbo Charge 4 ลูก

• ไซโคลนรำ 3 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า 1 ลูก หรือเครื่องยนต์ 14 แรงม้าขึ้นไป

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

• คุณภาพข้าวสารเทียบเท่าได้กับเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่


   

เครื่องสีข้าวตราเสือรุ่น 3 ลูกหิน 18x18x18 นิ้ว TurboCharge
พร้อมตะแกรงคัดเกรดข้าว 1 ลูก

   


คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 3,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 4.50 x 6.77 x 3.14 เมตร

• ขนาดลูกหิน 18 x 9.75 นิ้ว 2 ลูก และ 18 x 12 นิ้ว 1 ลูก

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 2 x 2 x 18 นิ้ว 6 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 1 ตู้ 4 ช่อง

• ตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• ตะแกรงกลมสำหรับคัดเกรดข้าว 1 ลูก

• เสากะพล้อเหล็กขนาด 5 นิ้ว สูง 315 ซ.ม. 3 ต้น


• พัดลมเป่าและดูดรำ Turbo Charge 4 ลูก

• ไซโคลนรำ 3 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า 1 ลูก และ 1 แรงม้า 1 ลูก

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

• คุณภาพข้าวสารเทียบเท่าได้กับเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่


   
เครื่องสีข้าวตราเสือรุ่น 3 ลูกหิน 18x18x18 นิ้ว TurboCharge
พร้อมตะแกรงคัดเกรดข้าว 2 ลูก
   


คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 3,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 4.50 x 6.77 x 3.14 เมตร

• ขนาดลูกหิน 18 x 9.75 นิ้ว 2 ลูก และ 18 x 12 นิ้ว 1 ลูก

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 2 x 2 x 18 นิ้ว 6 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 1 ตู้ 4 ช่อง

• ตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• ตะแกรงกลมสำหรับคัดเกรดข้าว 2 ลูก

• เสากะพล้อเหล็กขนาด 5 นิ้ว สูง 315 ซ.ม. 3 ต้น


• พัดลมเป่าและดูดรำ Turbo Charge 4 ลูก

• ไซโคลนรำ 3 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า 1 ลูก และ 1.5 แรงม้า 1 ลูก

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

• คุณภาพข้าวสารเทียบเท่าได้กับเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่


   
เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 3 ลูกหิน 24x24x24 นิ้ว TurboCharge
   


คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

 

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 4,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 5.59 x 7.78 x 3.19 เมตร

• ขนาดลูกหิน 24 x 12.5 นิ้ว 1 ลูก และ 24 x 9.75 นิ้ว 2 ลูก

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 2 x 2 x 24 นิ้ว 6 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 1 ตู้ 4 ช่อง

• ตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• เสากะพล้อเหล็กขนาด 5 นิ้ว สูง 315 ซ.ม. 3 ต้น

• หลุมรับข้าว 1 หลุม

• พัดลมเป่าและดูดรำ Turbo Charge 4 ลูก

• ไซโคลนรำ 3 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า 2 ลูก หรือเครื่องยนต์ 14 แรงม้าขึ้นไป

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

• คุณภาพข้าวสารเทียบเท่าได้กับเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่


   
เครื่องสีข้าวตราเสือรุ่น 4 ลูกหิน 24x24x24x24 นิ้ว TurboCharge
พร้อมตะแกรงคัดเกรดข้าว 2 ลูก
   


คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 7,500 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 9 x 12 x 4 เมตร

• ขนาดลูกหิน 24 x 12 นิ้ว 4 ลูก

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 2 x 2 x 24 นิ้ว 6 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 2 ตู้ 4 ช่อง

• ตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• ตะแกรงกลมสำหรับคัดเกรดข้าว 2 ลูก

• เสากะพล้อเหล็กขนาด 6 นิ้ว 4 ต้น

• พัดลมเป่าและดูดรำ Turbo Charge 5 ลูก

• ไซโคลนรำ 4 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 15 แรงม้า 2 ลูก และ 1 แรงม้า 1 ลูก

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด


   

เครื่องสีข้าวกล้อง-ข้าวเม่าตราเสือ รุ่นสี 2 ครั้ง

   


คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 3,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 1.83 x 2.07 x 2.29 เมตร

• หัวกระเทาะใช้ลูกยางกะเทาะขนาด 7x4 นิ้ว

• ตู้สีฟักแยกแกลบมาตรฐาน 1 ชุด

• ตะแกรงทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• เสากะพล้อ 1 ต้น

• ใช้มอเตอร์ขนาด 5 แรงม้า 1 ลูก

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด


   
เครื่องสีข้าวกล้อง-ข้าวเม่าตราเสือ รุ่นสีครั้งเดียว
   


คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังการผลิต ข้าวกล้อง 5,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• กำลังการผลิต ข้าวเม่า 3,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 3.65 x 3.51 x 2.46 เมตร

• หัวกระเทาะใช้ลูกยางกะเทาะขนาด 7x4 นิ้ว 1 ชุด

• ตู้สีฟักแยกแกลบมาตรฐาน 1 ชุด

• ตะแกรงทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• ตะแกรงคัดกากข้าว 7 x 2 ช่อง

• เสากะพล้อ 3 ต้น

• ใช้มอเตอร์ขนาด 5 แรงม้า 1 ลูก

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด


   
เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 2 in 1 TurboCharge (ข้าวขาว + ข้าวกล้อง)
   


คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 3,750 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 2.67 x 5.66 x 3.07 เมตร

• ขนาดลูกหิน 24 x 9.75 นิ้ว 2 ลูก

• ยางกะเทาะขนาด 7 x 4 1 ชุด

• ลูกยางขัดข้าวขนาด 2 x 2 x 24 นิ้ว 1 เส้น

• ตู้สีฝัดแบบมาตรฐาน 1 ตู้ 3 ช่อง

• ตะแกรงร่อนทำความสะอาดข้าวเปลือก 1 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• เสากะพล้้อเหล็กขนาด 5 นิ้ว สูง 275 ซ.ม. 2 ต้น

• พัดลมเป่าและดูดรำ Turbo Charge 1 ลูก

• ไซโคลนรำ 1 ลูก

• ใช้มอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า 1 ลูก หรือเครื่องยนต์ 14 แรงม้าขึ้นไป

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด

• คุณภาพข้าวสารเทียบเท่าได้กับเครื่องสีข้าวขนาดใหญ่


   
เครื่องสีข้าวตราเสือรุ่น 3 in 1 กำลังการผลิต 6 เกวียน/วัน
(1. ข้าวกล้อง 2. ข้าวซ้อมมือ 3. ข้าวขาว)
   

คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 3,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 4.92 x 3.51 x 2.46 เมตร

• หัวกะเทาะใช้ลูกยางขนาด 7 x 4 นิ้ว

• หินขัดข้าวขนาด 24 x 9.75 นิ้ว

• ตู้สีฝัด 2 ชุด

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 2 ชุด

• ตะแกรงโยกขนาด 14 ช่อง

• เสากะพล้อ 3 ต้น

• ไซโคลนรำ 1 ลูก

• มอเตอร์ขนาด 7.5 แรงม้า 1 ลูก และขนาด 5 แรงม้า 1 ลูก

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด


   
เครื่องสีข้าวตราเสือรุ่น 3 in 1 กำลังการผลิต 14 เกวียน/วัน
(1. ข้าวกล้อง 2. ข้าวซ้อมมือ 3. ข้าวขาว)
   คลิ๊กที่รูป...เพื่อดูรูปขนาดใหญ่

Download...รูปภาพลายเส้น

รายละเอียดสินค้า

• กำลังผลิต 7,000 กิโลกรัม (ข้าวเปลือก) / 12 ช.ม.

• ขนาดตัวเครื่อง 6.64 x 8.59 x 6.00 เมตร

• หัวกะเทาะใช้ลูกยางขนาด 6 x 9 นิ้ว

• หินขัดข้าวขาว 2 ลูก ขนาด 24 x 12.5 นิ้ว

• ตะแกรงร่อนข้าว ปลายข้าว และรำหยาบ 1 ชุด

• ตะแกรงโยกขนาด 14 ช่อง

• ตะแกรงกลม 2 ลูก

• เสากระพล้อ 6 ต้น

• ไซโคลนรำ 2 ลูก

• มอเตอร์ขนาด 10 แรงม้า 2 ลูก และ ขนาด 1.5 แรงม้า 1 ลูก

• แผงสวิทซ์ควบคุมมอเตอร์ 1 ชุด


 

รับออกแบบและผลิตเครื่องสีข้าวทุกขนาดที่ใช้ "ระบบการสีแบบTurbo Charge"

รับออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลทางการเกษตรต่างๆ เช่น เครื่องอัดเม็ดปุ๋ย, เครื่องบด, เครื่องผสมอาหาร เป็นต้น


 

Copyright ©2005 www.ktkubon.com