สิทธิบัตรการประดิษฐ์

 

 

หจก.อุบลกรุงไทยกลการ ได้ทำการ จดสิทธิบัตร (Patent) ** ในส่วนของระบบการทำงานของหัวสีข้าวเอาไว้ เพื่อเป็นการป้องกันการลอกเลียนแบบ และละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา การเปิดเผยสิทธิบัตรนี้ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ความรู้ด้านการประดิษฐ์หัวสีข้าว ที่ระบบการทำงานมีประสิทธิภาพสูง

** หากผู้ใดทำการละเมิด คัดลอกหรือปลอมแปลง จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายถึงขั้นสูงสุด


Copyright ©2005 www.ktkubon.com