การสั่งซื้อ

 

ขั้นตอนการสั่งซื้อ

ลูกค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านทางช่องทางดังต่อไปนี้

1. Facebook : https://www.facebook.com/ktkubon
2. E-mail : ktkubon@hotmail.com
3. โทรศัพท์ : 045-255127, 045-243873

ขั้นตอนการสั่งซื้อเครื่องสีข้าว "รุ่นจิ๋ว"
1. ชำระค่าสินค้าโดยโอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี

ชื่อบัญชี หจก.อุบลกรุงไทยกลการ
เลขที่บัญชี 946-2-06922-4 (ออมทรัพย์)

2. ลูกค้าโทรแจ้งทางร้านทันที เมื่อได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว (โปรดเก็บเอกสารโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน) 
3. ทางร้านจะถือเอาวันที่โอนเงินเป็นวันสั่งซื้อสินค้า
4. ทางร้านจะจัดส่งใบเสร็จรับเงิน พร้อมสินค้าให้กับลูกค้าทางรถไฟ หรือ ไปรษณีย์ ซึ่งช่องทางการจัดส่งสินค้าขึ้นอยู่กับความสะดวกของลูกค้า
5. สินค้าจะถูกส่งถึงมือลูกค้า ภายใน 7 วัน หรือตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้

ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า "รุ่นอื่นๆ"
1. โอนเงินมัดจำ ขั้นต่ำ 50% ของราคาสินค้า โอนเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย สาขา เซ็นทรัลพลาซ่า อุบลราชธานี
ชื่อบัญชี หจก.อุบลกรุงไทยกลการ
เลขที่บัญชี 946-2-06922-4 (ออมทรัพย์)

2. ลูกค้าโทรแจ้งทางร้านทันที เมื่อได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว (โปรดเก็บเอกสารโอนเงินไว้เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน) 
3. ทางร้านจะถือเอาวันที่โอนเงินมัดจำเป็นวันสั่งซื้อสินค้า
4. ทางร้านจะส่งมอบสินค้า ภายใน 30 วัน หรือตามระยะเวลาที่ได้ตกลงกันไว้
5. เมื่อลูกค้าพร้อมรับสินค้า ให้โทรมานัดวันที่ติดตั้งที่แน่นอนกับทางร้านอีกครั้งหนึ่ง
6. ลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือในวันที่ส่งมอบและติดตั้งสินค้า โดยชำระเป็นเงินสด หรือโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารของทางร้าน และแสดงหลักฐานการโอนเงินต่อช่างที่นำสินค้าไปติดตั้ง เพื่อรับใบเสร็จรับเงินส่วนที่เหลือ

สิ่งที่ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมไว้ก่อนวันรับสินค้า คือ
1. โรงเรือน
2.
หม้อแอมมิเตอร์ ขนาดอย่างน้อย 15 แอมป์
3. เดินสายไฟเบอร์ 25-30 (สายอลูมีเนียม)

4. เดินสายไฟจากหม้อแอมป์ไปที่โรงเรือน
5. ระบบไฟฟ้า 3 เฟส

Copyright ©2005 www.ktkubon.com