บทความน่าอ่าน

การสีข้าวในระบบ Turbo Charge มีประโยชน์อย่างไร?

การสีข้าวระบบ Turbo Charge คือ ระบบการสีข้าวที่ไม่ทำให้ข้าวเกิดความร้อนในระหว่างทำการขัดสี เป็นการช่วย "รักษาความชื้นของข้าวเอาไว้ ซึ่งหมายถึงเป็นการรักษาสารอาหาร และความหอมหวานของข้าวเอาไว้"

ประโยชน์ที่ได้จากการสีข้าวระบบ Turbo Charge ในเชิงการค้า คือ ข้าวสารที่ได้จะยังคงมีความชื้นหรือน้ำในข้าวอยู่ ไม่มีการสูญเสียไประหว่างการสีเหมือนระบบการสีข้าวทั่วไป ส่งผลให้ได้ "เปอร์เซ็นต์ข้าว" เต็มเม็ดเต็มหน่วย ทดสอบได้โดยการนำข้าวสารไปชั่งน้ำหนักเปรียบเทียบกับเครื่องสีข้าวยี่ห้ออื่น ดังแสดงในตาราง

 
ข้าวเปลือก
ข้าวสารที่ได้เฉลี่ย*
เครื่องสีข้าวตราเสือ
100 กก.
63 - 69 กก.
เครื่องสีข้าวยี่ห้ออื่น
100 กก.
50 - 55 กก.


* เปอร์เซ็นต์ข้าวที่ได้จะขึ้นอยู่กับคุณภาพของข้าวเปลือกที่นำมาสี

* เปอร์เซ็นต์ข้าวตามมาตรฐานหรือโรงสีใหญ่ทั่วไป คือ 65%


Copyright ©2005 www.ktkubon.com