บทความน่าอ่าน

ระบบการสีข้าวระบบใหม่

"ระบบเทอร์โบชาร์จ (Turbo Charge) "
------------------------------------------------------------------------------------

คลิ๊กที่นี่...เพื่อดูรูป "การทำงานของเครื่องสีข้าวระบบเทอร์โบ ชาร์จ (Turbo Charge)"


เครื่องสีข้าวระบบเทอร์โบชาร์จ

ระบบการสีข้าว คือ การใช้หัวสีข้าว ที่ทำจากหินกากเพชรหล่อขึ้นรูปเป็นหินขัดข้าว โดยใช้ยางขัดข้าวเป็นตัวบังคับให้ข้าวไปขัดสีกับหินขัดข้าว

การสีข้าวในปัจจุบันมีอยู่ 2 ระบบ คือ

1. ระบบขัดสีข้าวในแกนตั้ง เหมาะสำหรับขัดข้าวให้ขาว แต่เป็นระบบที่ไม่เป็นที่นิยมแล้วในปัจจุบัน

2. ระบบขัดสีข้าวในแกนนอน จะมีคุณสมบัติที่ดีกว่า คือ กะเทาะเปลือกข้าวและขัดข้าวให้ขาวได้พร้อมกันไป สามารถสีข้าวเปลือกออกมาเป็นข้าวสารได้เลยแบบรอบเดียวจบ และช่วยทำให้ได้รำมากเป็นพิเศษ เพราะมีการบดแกลบบางส่วนให้เป็นรำไปในตัว โดยไม่ทำให้เมล็ดข้าวเสียหาย

ผลพลอยได้ที่สำคัญของการสีข้าวก็คือรำข้าวที่สามารถนำมาเลี้ยงสัตว์เพื่อการบริโภค หรือเพื่อจำหน่าย เช่น หมู วัว ควาย ปลา เป็ด ไก่ เป็นต้น และการสีข้าวระบบแกนนอนสามารถบดแกลบบางส่วนให้เป็นรำไปในตัว ซึ่งเป็นการช่วยเพิ่มรายได้แก่เกษตรกรอีกทางหนึ่งเพราะได้รำข้าวในปริมาณมาก
แต่ระบบนี้ก็มีข้อเสียเนื่องจากรำข้าวเป็นผง และมีความเหนียวเล็กน้อย เพราะมีน้ำมันในตัว เมื่อมีการขัดสีเป็นเวลานานจะเกิดความร้อนจัดทำให้รำข้าวบางส่วนกลายเป็นน้ำมัน (น้ำมันรำข้าว) ไปเคลือบผิวของลูกหินขัดข้าว ทำให้หินขัดข้าวลื่น ประสิทธิภาพในการสีข้าวจะลดลง และมีกากข้าวปนออกมากับข้าว หากบังคับยางขัดข้าวให้เบียดชิดกับหินขัดข้าวมากขึ้นเพื่อเพิ่มการขัดสี ก็ยิ่งทำให้ความร้อนสูงขึ้น ทำให้รำกลายเป็นน้ำมันเร็วขึ้น ข้าวก็ไม่หมดกาก และข้าวหักมาก ได้เปอร์เซ็นต์ข้าวน้อย เปลืองยางขัดข้าว มอเตอร์ทำงานหนักขึ้น แต่สีข้าวได้ช้า ทำให้สิ้นเปลืองค่าไฟฟ้าและแรงงาน

 

สรุปปัญหาของหัวสีข้าวชนิดหินนอน

ระบบการสีข้าวแบบหินนอนทำให้ได้รำข้าวมาก แต่ไม่สามารถระบายรำข้าวออกจากหัวสีข้าวได้ทัน ทำให้มีรำตกค้างในหัวสีข้าวมาก และไปเกาะติดหินขัดข้าว ทำให้ต้องบีบยางขัดข้าวมากขึ้น เกิดแรงเสียดสีมากขึ้นเป็นความร้อนทำให้รำกลายเป็นน้ำมันไปบางส่วน น้ำมันรำข้าวเหล่านี้จึงเป็นปัญหาต่อระบบการสีข้าว หากสามารถระบายรำข้าวออกจากหัวสีข้าวได้ทันไม่ให้เหลือตกค้าง ก็จะไม่เกิดปัญหาดังกล่าว

 

ปัจจุบันเราได้ทำการประดิษฐ์หัวสีข้าวระบบใหม่ (ระบบเทอร์โบชาร์จ) ที่สามารถแก้ปัญหาต่างๆของหัวสีข้าวระบบหินนอนแบบเดิมได้อย่างหมดสิ้น โดยใช้หลักการถ่ายเทอากาศ การจัดแบ่งช่องให้อากาศเข้าและออกจากหัวสีข้าวได้สะดวกและรวดเร็ว โดยการใช้พัดลมหอยโข่ง ทำหน้าที่ถ่ายเทอากาศและรำ จำนวน 2 เครื่อง โดยให้พัดลมเครื่องแรกทำหน้าที่ดูดอากาศและรำออกจากหัวสีข้าว ขณะเดียวกันพัดลมเครื่องที่สองทำหน้าที่เป่าอากาศเข้าไปในหัวสีข้าวเพื่อให้อากาศใหม่ที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้าไปแทนที่อากาศที่ถูกดูดออกไปทั้งนี้เพื่อให้มีการถ่ายเทอากาศและรำข้าวออกจากหัวสีข้าวอย่างรวดเร็ว และให้มีการระบายความร้อนให้ได้มากที่สุด

ผลการทดสอบพบว่าหัวสีข้าวระบบใหม่แบบเทอร์โบชาร์จนี้ สามารถแก้ปัญหาต่างๆที่ทำให้เกิดความเสียหายได้ คือ สามารถระบายรำข้าวออกจากหัวสีข้าวได้อย่างรวดเร็ว ขจัดปัญหารำตกค้าง ช่วยลดความร้อนที่เกิดจากการขัดสีได้ดีมาก ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้การขัดสีข้าวและเกิดผลดีตามมาหลายประการ คือ

1. ช่วยลดความร้อนของข้าวที่ถูกขัดสี
จึงช่วยรักษาระดับความชื้นของข้าวเอาไว้ได้ดีกว่า เป็นความชื้นที่อุดมไปด้วยสารอาหารและความหอมหวาน ดังนั้นการสีข้าวของหัวสีข้าวระบบ (เทอร์โบชาร์จ) จึงช่วยให้ข้าวมีกลิ่นหอม และรสชาดดีขึ้น และช่วยให้ข้าวมีน้ำหนักดีขึ้น

2. ทำให้ข้าวสะอาดปราศจากฝุ่นรำที่มักจะเกาะติดมากับเม็ดข้าว
ข้าวสารที่มีฝุ่นรำเกาะติดมา จะทำให้ข้าวสารเสียหรือขึ้นราได้ง่ายในระยะเวลาเพียง 1-2 เดือนเท่านั้น แต่เครื่องสีข้าวระบบใหม่นี้ช่วยให้เก็บข้าวสารไว้เพื่อขายหรือบริโภคได้นานกว่า 7 เดือนโดยข้าวจะไม่ขึ้นรา

3. ช่วยลดอุณหภูมิของหินขัดข้าว
จึงช่วยให้หินขัดข้าวมีความทนทานมีอายุการใช้งานได้นานขึ้น เพราะความร้อนจัดจะทำให้ความแหลมคมของหินขัดข้าวสึกกร่อนเร็วขึ้น

4. ช่วยลดอุณหภูมิของยางขัดข้าว
เมื่อยางขัดข้าวร้อนมากจะทำให้เปื่อยยุ่ยและถูกหินขัดข้าวขัดออกไป เศษยางก็จะปนไปกับรำข้าว ทำให้รำข้าวมีกลิ่นของยางกลายเป็นรำคุณภาพต่ำ และมีพิษ ซึ่งเป็นอันตรายหากนำไปใช้เลี้ยงสัตว์ เมื่อยางร้อนและยุ่ยก็จะทำให้ไม่สามารถทำการสีข้าวได้หมดกาก ทำให้มีกากข้าวปนออกมาตลอด

5. ช่วยให้สามารถสีข้าวได้รวดเร็วกว่าระบบเดิมถึง 2 เท่าเป็นอย่างน้อย
ด้วยระบบการสีข้าวที่มีการระบายรำข้าวออกจากอย่างรวดเร็วได้ทันเวลา ทำให้หินขัดข้าวทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยไม่มีรำมาเกาะคมของหัวสีข้าว ทำให้สีข้าวได้ง่ายโดยไม่มีกาก โดยไม่ต้องบีบอัดยางขัดข้าวให้ชิดกับหินมากเหมือนระบบเดิม จึงช่วยลดการทำงานของมอเตอร์และช่วยให้ปล่อยข้าวไหลได้เร็วขึ้น

6. ประหยัดค่าไฟฟ้าหรือพลังงานมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์
ระบบใหม่สามารถสีข้าวได้เร็วกว่าระบบเดิมอย่างน้อย 2 เท่า ช่วยลดเวลาการทำงาน ช่วยประหยัดค่าไฟฟ้า

7. ได้รำมากเป็นพิเศษ
การสีข้าวระบบเทอร์โบชาร์จมีการระบายรำข้าวออกจากหัวสีข้าวได้เร็ว ช่วยรักษาความคมของหินขัดข้าว จึงทำงานได้อย่างเต็มที่ในการบดแกลบบางส่วนให้เป็นรำ จากการทดสอบและใช้งานพบว่าได้ปริมาณของรำมากกว่าแกลบ 1 เท่า คือ ได้รำ 2 ส่วน และแกลบเพียง 1 ส่วนเท่านั้น

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตารางแสดงผลการสีข้าวของระบบเทอร์โบชาร์จ

จากข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นที่ 15 % 120 กก.
ได้ข้าวสาร
80.00 กก.
= 66.66%
ปลายข้าว
1.60 กก.
= 1.34%
รำอ่อน + รำหยาบ
25.38 กก.
= 21.15%
ที่เหลือคือแกลบประมาณ
13.02 กก.
= 10.85%Copyright ©2005 www.ktkubon.com