บทความน่าอ่าน

 

 

 

 

 

 

คุณสมบัติ/ธรรมชาติของข้าวสารที่ควรทราบ

คุณสมบัติพิเศษของข้าวสารนั้นจะมีประจุไฟฟ้าลบในตัว โดยหลัก ธรรมชาติ แล้วสะสารที่มีประจุไฟฟ้าลบจะดูดเอาสะสารที่เป็นประจุไฟฟ้าบวกเข้าหาตัวเอง สะสารที่เป็นประจุไฟฟ้าบวกที่เกี่ยวของ และมีปฏิกริยากับข้าวสารมากที่สุดที่จะนำมากล่าวให้ได้ทราบในที่นี้คือความชื้นในบรรยากาศ เมื่อสะสาร 2 อย่างที่มีประจุไฟฟ้าต่างกันดังที่ได้กล่าวมานี้ ทำให้ข้าวสารดูดซับความชื้นในบรรยากาศเข้าหาตัวเองเพื่อรักษาความชุ่มชื้นของตัวมันเองอยู่ตลอดเวลา ดังนั้นหากในกระบวนการสีข้าวทำให้ข้าวสารนั้นเกิดความร้อนจัด ก็จะมีผลทำให้ความชื้นเดิม หรือความชื้นที่มีความหอมหวานที่ถูกสะสมมาจากการเพาะปลูกนั้นต้องลดลงหรือพร่องลงไป ซึ่งทำให้เกิดผลเสียอย่างมาก กล่าวคือ เมื่อความชื้นของข้าวพร่องลงไปจะทำให้ข้าวทำปฏิกิริยาดูดซับความชื้นในบรรยากาศที่อาจจะมีแบคทีเรีย จุลลินทรีย์ หรือเชื้อโรคต่างๆ เข้าไปฝังตัวหรือปนเปื้อนในเมล็ดข้าวทำให้ข้าวนั้นเน่าเสียได้ง่าย อันเนื่องมาจากแบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ต่างๆ เมื่อได้ไปเกาะติดกับเมล็ดข้าวที่มีสารอาหารที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้แบคทีเรียหรือจุลินทรีย์ต่างๆ เหล่านั้นเกิดการเจริญเติบโต ฟักตัวเป็นหนอน ซึ่งหลายท่านอาจเคยพบเห็นมาแล้ว

หากท่านใดต้องการพิสูจน์ว่าข้าวสารนั้นมีประจุไฟฟ้าลบจริงหรือไม่ ท่านสามารถทดลองด้วยตัวของท่านเองได ดังนี้

1. ถ้านาฬิกาข้อมือของท่านมีน้ำเข้า ให้ทดลองโดยการนำนาฬิกาข้อมือนั้นไปซุกไว้ในข้าวสาร จะทำให้น้ำในนาฬิกานั้นหายไป เหตุที่เป็นเช่นนี้เพราะน้ำเป็นประจุไฟฟ้าบวก ประจุไฟฟ้าลบในข้าวสารจะดึงหรือซับเอาน้ำในนาฬิกาออกมาหมด
2. พิสูจน์โดยการใช้ข้าวสารไปช่วยซับความชื้นในกระปุกน้ำตาลหรือเกลือ ซึ่งโดยทั่วไปแล้วน้ำตาลหรือเกลือมักจะจับตัวเป็นก้อน อันเนื่องมาจากความชื้นในอากาศ หากเรานำข้าวสารไปใส่ในกระปุกเกลือหรือน้ำตาล ข้าวสารจะดูดเอาความชื้นออกมาจากเกลือ หรือน้ำตาล ช่วยทำให้น้ำตาลหรือเกลือนั้นไม่จับตัวกันเป็นก้อนได้Copyright ©2005 www.ktkubon.com