VDO CLIPS

 

วีดีโอแสดงตัวอย่างการทำงานของเครื่องสีข้าว

เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 1 ลูกหิน 18 นิ้ว (รุ่นประหยัด)

เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 1 ลูกหิน 18 นิ้ว

 

เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 1 ลูกหิน 24 นิ้ว Turbo Charge

เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 2 ลูกหิน 24x18 นิ้ว SuperTurbo

 

เครื่องสีข้าวตราเสือ รุ่น 3 ลูกหิน 18x18x18 นิ้ว Super Turbo

 

   

Copyright ©2005 www.ktkubon.com